Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

16:13 / 16 April 2024 Stendörren Press release

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556825-4741 Stendörren Fastigheter AB
Instrument SE0006543344 Aktier
Innehavare Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 457 355
Antal rösträtter 2 457 355
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2024-04-15
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 557 355
 - direkt innehavda rösträtter 2 557 355
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 9 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,02 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,02 % 2 557 355
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,02 % 2 557 355
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/