Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Inbjudan till Stendörrens rapportpresentation av bokslutskommunikén för 2023

15:30 / 19 February 2024 Stendörren Press release

Pressmeddelande

19 februari 2024

Stendörren publicerar sin bokslutskommuniké för januari-december 2023 fredagen den 23 februari kl 07.00 och bjuder in till en webbsänd presentation och telefonkonferens samma dag kl 10.00. Bolagets VD Erik Ranje samt Ekonomidirektör Per-Henrik Karlsson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska.   

Telefonnummer för att delta i telefonkonferensen: +46 8 5052 0017. Slå sedan in meeting ID: #826 3167 6110. För att ställa en fråga till VD eller CFO, vänligen tryck *9 på telefonen. För att dra tillbaka frågan kan du göra det genom att trycka *9.

Presentationen webbsänds
Länk till webbsändningen: https://www.finwire.tv/webcast/stendorren-fastigheter/arssrapport2023/

Presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.stendorren.se efter telefonkonferensen.

Tid: Fredagen den 23 februari, klockan 10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                       

Erik Ranje, verkställande direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, 0721-58 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.
För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se:www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/