Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Stendörrens styrelseledamöter Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan avböjer omval vid årsstämman 2024

11:00 / 19 January 2024 Stendörren Press release

Pressmeddelande

19 januari 2024

Stendörren Fastigheter AB:s (publ) styrelseledamöter Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2024.

Henrik Orrbeck har varit styrelseledamot i Stendörren sedan januari 2019 och Nisha Raghavan har varit styrelseledamot sedan januari 2020. Valberedningen inleder arbetet med att hitta efterträdare.

"Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan har båda varit mycket uppskattade som styrelseledamöter i Stendörren. Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan fortsätter som styrelseledamöter till årsstämman 2024 men jag vill redan nu ta tillfället i akt och tacka för deras för deras engagemang i Stendörren under dessa år. Henrik Orrbeck valdes in i Stendörrens styrelse i samband med att EQT Real Estate II, genom Stendörren Real Estate AB, gick in som huvudägare i Stendörren och han har varit starkt bidragande till den imponerade utveckling Stendörren haft under de senaste åren", säger Andreas Philipson, styrelsens ordförande och medlem i valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Philipson, styrelsens ordförande och medlem i valberedningen, 070-209 77 60 eller andreas.philipson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/