Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren utnyttjar rätt till förtidsinlösen av utestående 2021-obligationer

15:25 / 14 September 2023 Stendörren Press release

Stockholm, 14 september 2023

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stendörren meddelade i pressmeddelande den 11 september 2023 sin avsikt att utnyttja sin rätt till frivilligt förtida inlösen av Stendörrens utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 28 april 2024, ISIN SE0015503545 ("Obligationerna") i den mån sådana inte återköpts i samband med det frivilliga återköpserbjudandet vars resultat offentliggjordes i pressmeddelande den 14 september 2023, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna daterade 21 januari 2021 ("Förtida Inlösen"). Förtida Inlösen av Obligationerna är villkorat av uppfyllandet av vissa villkor, så som närmare beskrivs i den villkorade underrättelsen om förtida inlösen (Eng. Conditional Notice of Early Redemption) daterad den 14 september 2023.

Stendörren har idag formellt utnyttjat sin rätt till Förtida Inlösen och Obligationerna kommer bli förtidsinlösta till ett pris motsvarande 101,46 procent av det nominella beloppet per Obligation plus upplupen och obetald ränta till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen vilken förväntas vara den 10 oktober 2023.

I samband med Förtida Återinlösen kommer Obligationerna att avlistas från Nasdaq Stockholm, och tilltänkt sista dag för handel är den 28 september 2023.

Vänligen referera till bilagt meddelande om förtida inlösen (Eng. Notice of Early Redemption) för ytterligare detaljer kring Förtida Inlösen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, CEO

Telefon: +46 703 08 52 09

E-mail: erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, CFO

Telefon: +46 721 58 70 92

E-mail: per-henrik.karlsson@stendorren.se

Stockholm, 14 September 2023

To the noteholders in:

ISIN: SE0015503545 - Stendörren Fastigheter AB up to SEK 1,000,000,000 senior unsecured floating rate notes 2021/2024

CONDITIONAL NOTICE OF EARLY REDEMPTION

This conditional notice of early redemption has been sent on 14 September 2023
Noteholders directly registered as of 13 September 2023 in the debt register
(Sw. skuldbok) kept by the CSD. If you are an authorised nominee under the
Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act
or if you otherwise are holding Notes on behalf of someone else on a
securities account, please forward this notice to the Noteholder(s) you
represent as soon as possible.

Reference is made to the terms and conditions of the above-mentioned notes (with an aggregate amount outstanding of SEK 700,000,000) (the "Notes") issued by Stendörren Fastigheter AB (publ) (the "Issuer") on 28 January 2021 in accordance with the terms and conditions for the Notes (the "Terms and Conditions").

All capitalised terms used herein and not otherwise defined in this notice shall have the meaning assigned to them in the Terms and Conditions.

1. NOTICE

The Issuer hereby gives conditional notice to all Noteholders that it will exercise its right to early voluntary redemption of all outstanding Notes in accordance with Clause 9.3.1(a) of the Terms and Conditions (the "Redemption"). Subject to the Condition described below, the Redemption Date is set to 10 October 2023 and the Record Date for the Redemption will be 3 October 2023, i.e. five (5) Business Days prior to the Redemption Date.

The Redemption is conditional upon the Issuer's successful settlement of SEK denominated senior unsecured green notes of up to approximately SEK 500,000,000 under a framework of SEK 600,000,000 with an expected term of 3.25 years (including the full and due receipt of funds by the Issuer, which will enable the Issuer to finance the Redemption (including any accrued interest thereon) (in accordance with the press release published on 11 September 2023) prior to the Record Date (the "Condition").

The Issuer shall inform the Agent and the Noteholders by way of press release at least one (1) Business Day prior to the Record Date if the Condition is, or will not be, satisfied. Should the Condition not be fulfilled by the Record Date, the Redemption will not occur.

If the Condition is satisfied, the Redemption will be irrevocable and the Notes will, on the Redemption Date, be redeemed at a price per Note equal to 101.46 per cent of the Nominal Amount. Any accrued and unpaid interest will also be paid in respect of the Notes in accordance with the Terms and Conditions.

The redemption amount (together with accrued but unpaid interest) will be paid on the Redemption Date to each person who is registered as owner of Notes in the debt register maintained by Euroclear Sweden AB at end of business on the Record Date, being 3 October 2023.

In connection with the Redemption, the Notes will be delisted from Nasdaq Stockholm.

This conditional notice of early voluntary redemption is irrevocable and is governed by Swedish law. This notice is for information purposes only and is not to be construed as an offer to purchase or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell with respect to any securities of the Issuer.

2. CONTACT DETAILS

For further information or questions to the Issuer, please contact:

Erik Ranje, CEO

Tel. no.: +46 703 08 52 09

E-mail: erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, CFO

Tel. no.: +46 721 58 70 92

E-mail: per-henrik.karlsson@stendorren.se

______________________________________________

Stockholm, 14 September 2023
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/