Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB (publ) upprättar ett grönt finansieringsramverk

08:00 / 11 September 2023 Stendörren Press release

Pressmeddelande

11 september juli 2023

Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren" eller "Bolaget") har upprättat ett grönt finansieringsramverk (det "Gröna Ramverket") som möjliggör för Bolaget att emittera bland annat gröna obligationer. Syftet är att kunna finansiera och refinansiera gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering. ISS ESG har genomfört en oberoende granskning ("Second Opinion") av ramverket.

Det Gröna Ramverket har upprättats i enlighet med Green Bond Principles (GBP) från 2021 utformat av ICMA (International Capital Market Association) samt Green Loan Principles (GLP) från 2023, utformat av LMA (Loan Market Association).

"Vi är mycket glada att kunna meddela vårt nästa steg i Stendörrens hållbarhetsresa. Etableringen av det gröna finanseringsramverket är i linje med vår övergripande hållbarhetsstrategi där vi proaktivt arbetar med fokus på energieffektivisering och certifiering av fastigheter. Det gröna finansieringsramverket kommer även möjliggöra framtida gröna investeringar så vi kan åstadkomma en hållbar utveckling för både Stendörren och samhället." - Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör.

En extern granskning av det Gröna Ramverket har genomförts av en oberoende tredje part; ISS ESG, som har bedömt att det Gröna Ramverket, stödjer bland annat FN:s Globala Mål (UN Sustainable Development Goals); 7 "Hållbar energi för alla", 11 "Hållbara städer och samhällen" och 13 "Bekämpa klimatförändringarna".

Stendörren avser att regelbundet rapportera avseende underliggande gröna tillgångar. Rapporten kommer årligen att publiceras på Bolagets hemsida.

Swedbank AB (publ) har agerat ensam rådgivare avseende upprättandet av det Gröna Ramverket.

Stendörrens gröna finanseringsramverk: https://www.stendorren.se/om-oss/hallbarhet/gront-finansieringsramverk

Second Opinion av ISS ESG: https://www.stendorren.se/om-oss/hallbarhet/gront-finansieringsramverk

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                      

Erik Ranje, verkställande direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, 072-158 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/