Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren har tecknat hyresavtal med Stockholms Stadsmission avseende 3 161 kvm logistiklokaler i Brunna, Upplands-Bro

13:32 / 27 July 2023 Stendörren Press release

Pressmeddelande

27 juli 2023

Stendörren Fastigheter AB har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Stockholms Stadsmission avseende lokaler för logistik på fastigheten Viby 19:66 i Brunna. Lokalerna om 3 161 kvm omfattar drygt femtio procent av en hel byggnad som därmed blir fullt uthyrd. Byggnaden färdigställdes under kvartal 2 2023. Tillträde till lokalerna sker 1 oktober 2023.

"Vi är glada över att Stockholms Stadsmission valt vår nyproducerade byggnad för sin verksamhet Matmissionen. Verksamheten kommer därmed kunna bedrivas i moderna, effektiva lokaler med hög energiprestanda. Brunna är ett av Stockholms mest välbelägna områden för logistik och därför är det glädjande att vi har fler möjligheter genom ytterligare projekt i området. ", säger Maria Jonsson, Utvecklingschef på Stendörren.

"Med ett nytt lager kan vi möjliggöra expansion av Matmissionen, en verksamhet som minskar såväl livsmedelssvinn som matfattigdom över hela landet samt innebär möjligheter till arbetsträning.  Med ett samlat lager har vi ännu bättre förutsättningar att ta emot och distribuera varor till våra butiker och övriga verksamheter effektivt.", säger Johan Rindevall, Chef Matmissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                      

Erik Ranje, verkställande direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Maria Jonsson, utvecklingschef, 0708-11 09 85 eller maria.jonsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/