Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren har gjort nyuthyrningar till en sammanlagd årshyra om 4,5 miljoner kronor i fastigheten Vitgröet 12 i Spånga, Stockholm

09:59 / 21 June 2023 Stendörren Press release

Pressmeddelande

21 juni 2023

Under andra kvartalet 2023 har Stendörren gjort flertalet nyuthyrningar i fastigheten Vitgröet 12 i Spånga, Stockholm. Inflyttningar kommer att ske löpande under 2023 och generera ökade hyresintäkter till Stendörren motsvarande en total årshyra om cirka 4,5 miljoner kronor. Uthyrningarna avser lokaler för såväl olika typer av samhällsservice som vanliga kontor och lagerlokaler.

"Den positiva utvecklingen är en bekräftelse på att både våra fastigheter och vår organisation fortsätter att locka till sig nya hyresgäster med olika behov och verksamheter. De organisationer som vi nyligen har tecknat avtal med kommer inte bara att erbjuda olika typer av samhällsservice till boende i området, utan har också starka kopplingar till Spånga. Vi är glada över att på så sätt kunna bidra till utvecklingen i Spånga," säger Anders Nilsson, förvaltningschef Stendörren Fastigheter.

Fastigheten är fördelaktigt belägen med omedelbar närhet till Spånga centrum med utmärkta kommunikationer i form av både pendeltåg och flertalet busslinjer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                       

Erik Ranje, verkställande direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Anders Nilsson, förvaltningschef, 0768-81 40 75 eller anders.nilsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se:www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/