Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Inbjudan till Stendörrens rapportpresentation för Q3 2023

14:00 / 6 November 2023 Stendörren Press release

Pressmeddelande

6 november 2023

Stendörren publicerar sin delårsrapport för januari-september 2023 onsdagen den 8 november kl 07.00 och bjuder in till en webbsänd presentation och telefonkonferens samma dag kl 10.00. Bolagets VD Erik Ranje och ekonomidirektör Per-Henrik Karlsson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska.   

Telefonnummer för att delta i telefonkonferensen:  +46 8 5016 3827. Slå sedan in meeting ID: 830 5202 0885. För att ställa en fråga till VD eller CFO, vänligen tryck *9 på telefonen. För att dra tillbaka frågan kan du göra det genom att trycka *9.

Presentationen webbsänds
Länk till webbsändningen: https://www.finwire.tv/webcast/stendorren-fastigheter/q3-2023/ (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.finwire.tv%2Fwebcast%2Fstendorren-fastigheter%2Fq3-2023%2F&data=05%7C01%7Cmaria%40vero.se%7Ce24658b61b3e42a2290008dbc3f17fa3%7C6db0294c5d8b4633a3082c9d3ca44097%7C0%7C0%7C638319214224778302%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WMyszXb9TsI99hur1JfBZWXLnvBLxeqtJMiXFaV7c1g%3D&reserved=0)
Presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.stendorren.se efter telefonkonferensen.

Tid: Onsdagen den 8 november, klockan 10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                       

Erik Ranje, verkställande direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, 0721-58 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.
För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se:www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/