Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren uppför en logistikanläggning om 9 500 kvm i Enköping efter tecknat hyresavtal med Advania Sverige AB

08:30 / 24 October 2023 Stendörren Press release

Pressmeddelande

24 oktober 2023

Stendörren Fastigheter AB har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Advania Sverige AB avseende en logistikanläggning om 9 500 kvm på fastigheten Stenvreten 8:37 i Enköping. Anläggningen blir genom hyresavtalet med Advania Sverige AB fullt uthyrd. Bygglov har erhållits och förberedande arbeten inför nybyggnationen har redan påbörjats. Tillträde till lokalerna beräknas ske 1 januari 2025.

"Vi är glada över att vi tillsammans med Advania får möjlighet att uppföra en ny logistikanläggning för hantering av återtagen IT-utrustning. Vi delar höga ambitioner vad gäller hållbarhet och är därför glada över att få förverkliga detta tillsammans. Målsättningen är att miljöcertifiera anläggningen enligt BREEAM-SE nivå Excellent och NollCO2. Vi maximerar solcellsanläggningen, försörjer anläggningen med bergvärme och frikyla samt möjliggör laddning av elfordon," säger Maria Jonsson, Utvecklingschef på Stendörren.

"Vi är enormt stolta över att utöka vårt ansvar för en mer hållbar IT-leverans. Advania har länge fokuserat på ansvarsfull livscykelhantering med målet att förlänga IT-utrustningens livslängd. Med våra nya lokaler kan vi nu öka vår kapacitet och därmed arbeta på ett mer skalbart och säkert sätt för cirkulär hantering av IT-utrustning," säger Tomas Wanselius, CEO på Advania.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                      

Erik Ranje, verkställande direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Maria Jonsson, utvecklingschef, 0708-11 09 85 eller maria.jonsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner.  Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/