Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

11:14 / 19 January 2023 Stendörren Press release

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556825-4741 Stendörren Fastigheter AB
Instrument SE0006543344 Common Stock
Innehavare SEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 836 909
Antal rösträtter 2 836 909
 
Transaktionen
Datum 2023-01-18
Gränsvärde för antal aktier 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 866 909
 - direkt innehavda rösträtter 2 866 909
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,0847 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,62931 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,62931 % 2 866 909
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,62931 % 2 866 909
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 866 909
 - andel av rösträtter 5,62931 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/