Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren publicerar Års- och Hållbarhetsredovisning för 2021 på engelska

17:00 / 18 August 2022 Stendörren Press release

Pressmeddelande

18 augusti 2022

För att möta det ökande intresset från internationella investerare publicerar härmed Stendörren Fastigheter AB för första gången sin Års- och Hållbarhetsredovisning för 2021 även på engelska. Bolagets Års- och Hållbarhetsredovisning på svenska publicerades i april 2022. Årsredovisningen på båda språken finns därmed att ladda ned på bolagets hemsida www.stendorren.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                      

Erik Ranje, verkställande direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner i Norden. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/