Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: STENDÖRREN TECKNAR 10-ÅRIGA HYRESAVTAL MED WILLYS OCH JULA I FASTIGHETEN TEGELBRUKET I OMRÅDET BOTKYRKA HANDEL

13:00 / 2 May 2022 Stendörren Press release

Pressmeddelande

2 maj 2022

Stendörren Fastigheter AB har tecknat 10-åriga hyresavtal med Jula och Willys avseende butikslokaler i fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka. Lokalerna som är på 3 000 respektive 3 500 kvm anpassas nu för verksamheterna och inflyttning planeras ske i slutet av 2022 respektive under våren 2023.

"Det är väldigt glädjande att två stora och välkända detaljhandelskedjor som Jula och Willys valt att etablera sina butiker i handelsområdet Botkyrka Handel. Det visar på områdets attraktivitet och strategiska läge. En ny stadsdel växer fram i området, med bostäder, kommersiella lokaler, verksamheter inom samhällsservice och andra detaljhandelsaktörer.", säger Anders Nilsson, Förvaltningschef på Stendörren.

"Jula vill vara med och skapa framtidens fysiska handelsområden. Vi arbetar utifrån en långsiktighet och med etableringen i Botkyrka kan vi nå ännu fler kunder i regionen. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i området och tror att handeln har en potential att öka. Den här etableringen stärker vår position i Stockholmsområdet och vår ambition att finnas nära våra kunder. Vi vill hjälpa människor att fixa saker själva och skapa förutsättningar för att kunna handla på det sätt kunden vill", säger Julas etableringsansvarige Björn Seger.

"Med den nya Willys-butiken stärker vi vår närvaro i ett köpstarkt och expansivt område. Botkyrka Handel är en växande handelsplats och vårt erbjudande, med en modern och fräsch matbutik med ett brett sortiment och låga priser, kommer att tillföra ytterligare till handelsplatsen och närliggande områden", säger Heinz Möller, etableringschef på Willys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                      

Erik Ranje, verkställande direktör, 0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Anders Nilsson, förvaltningschef, 0768-81 40 75 eller anders.nilsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/