Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren förvärvar en lagerfastighet i Köpenhamnsregionen för 69 miljoner kronor

09:30 / 3 November 2022 Stendörren Press release

Pressmeddelande

3 november 2022

Stendörren Fastigheter AB (publ) har förvärvat lagerfastigheten Svalehøjvej 17 i Ølstykke, från en privat säljare. Totalt överenskommet fastighetsvärde uppgår till 48 miljoner danska kronor motsvarande cirka 69 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 5 325 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst på ett tioårigt avtal. Efter förvärvet består Stendörrens bestånd i Köpenhamnsregionen av tio fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 36 000 kvm. Tillträde beräknas ske den 1 december 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                 

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner.  Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/