Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren Fastigheter justerar utdelningspolicyn och adderar nytt finansiellt mål

16:50 / 19 July 2021 Stendörren Press release

Pressmeddelande

19 juli 2021
 

Styrelsen för Stendörren Fastigheter AB (publ) har beslutat att justera utdelningspolicyn och addera ett nytt finansiellt mål. Stendörrens bedömning är att den bästa långsiktiga totalavkastningen genereras genom att återinvestera vinsten i verksamheten för att skapa ytterligare lönsam tillväxt. Bolaget kommer således att fortsätta växa genom att investera i befintliga fastigheter, nya förvärv och utveckling av nya fastigheter. Utdelningen kommer därför att vara låg eller utebli under de kommande åren. Tillväxt i långsiktigt substansvärde adderas som finansiellt mål och ska  överstiga 15%.

"Sedan början på förra året har vi metodiskt gått igenom vår fastighetsportfölj, fastighet för fastighet, för att hitta ytterligare värdeskapande projekt och andra investeringsmöjligheter inom den befintliga portföljen. Det är mot bakgrund av den ytterligare identifierade potentialen i den befintliga portföljen som styrelsen nu beslutat att justera vår utdelningspolicy samt addera tillväxt i långsiktigt substansvärde som finansiellt mål," säger Erik Ranje, VD för Stendörren.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, 072-158 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se
 

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021 kl. 16.50 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/