Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

12:05 / 17 June 2021 Stendörren Press release

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556825-4741 Stendörren Fastigheter AB
Instrument SE0006543344 B class shares
Innehavare SEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 538 688
Antal rösträtter 2 538 688
 
Transaktionen
Datum 2021-06-16
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 547 873
 - direkt innehavda rösträtter 2 547 873
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 8,98043 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,00846 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,00846 % 2 547 873
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,00846 % 2 547 873
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 547 873
 - andel av rösträtter 5,00846 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/