Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren ingår avtal avseende hållbarhetslänkad finansiering

16:20 / 20 December 2021 Stendörren Press release

Pressmeddelande

20 december 2021

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag, tillsammans med två av sina större långivare, ingått avtal avseende hållbarhetslänkade lånefaciliteter om totalt 1,7 miljarder kronor kopplat till bolagets hållbarhetsmål. Lånefaciliteterna ryms inom befintlig lånevolym.

"På sikt arbetar vi mot att en större del av vår totala finansiering länkas till våra ambitiösa mål inom hållbarhet.", säger Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör på Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                                                 

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, 072-158 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se
 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/