Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren gör första förvärvet utanför Sverige och förvärvar en industrifastighet för 135 mkr i Köpenhamnsregionen

12:10 / 19 November 2021 Stendörren Press release

Pressmeddelande

19 november 2021

Stendörren Fastigheter AB (publ) etablerar sig i den för bolaget nya marknaden Köpenhamn genom förvärv av industri- och lagerfastigheten Pedersholmparken 10 och 13, Frederikssund från en privat säljare. Fastigheten blir Stendörrens första förvärv i den attraktiva Köpenhamnsregionen. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 100,1 miljoner danska kronor motsvarande cirka 135 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 9 511 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst på ett hyresavtal som löper till och med 1 juni 2027.

Tillträde beräknas ske den 1 december 2021

"Vi är mycket glada att kunna fortsätta vår expansion i nya marknader och detta förvärv blir vårt första i den intressanta Köpenhamnsregionen. Vi har följt marknaden en tid och ser att det finns attraktiva affärer här som kan bidra med god avkastning och värdetillväxt. Fastigheten är belägen i ett bra läge, har utvecklingspotential genom tillhörande byggrätter samt är uthyrd till en stark hyresgäst på ett längre hyresavtal.", säger Erik Ranje, verkställande direktör för Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Erik Ranje, Verkställande direktör, 08-518 331 00 eller erik.ranje@stendorren.se

Johan Malmberg, Transaktionschef, 070-147 25 04 eller johan.malmberg@stendorren.se
 

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 kl. 12.10 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/