Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren kommenterar uppgifter om Coops framtida logistikverksamhet

08:16 / 14 November 2019 Stendörren Press release

Pressmeddelande

14 november 2019

Stendörren arbetar i nära dialog med både befintliga och presumtiva hyresgäster för att utveckla lokaler som möter kundernas behov för framtiden. Medieuppgifter i Mitt i Upplands-Bro gör gällande att Coop ser över lokaliseringen av sin logistikverksamhet för höglager och att de bland annat undersöker förutsättningar att bygga ett eget automatiserat lager i Eskilstuna.

Stendörrens projektutvecklingschef Ted Mattsson kommenterar uppgifterna:

- Vi ser fortsatt en fantastisk potential att utveckla våra fastigheter i logistikområdet GreenHub Bro till ett modernt och hållbart logistikcenter som kan bli mycket attraktivt för både Coop och andra hyresgäster. Coop är en fortsatt viktig hyresgäst för Stendörren och vi har samtidigt respekt för att våra hyresgäster hela tiden ser över och utvärderar sina lokalbehov.

Under tredje kvartalet 2018 förlängde Coop Logistik AB sitt hyresavtal i GreenHub Bro till och med utgången av 2022 och förutsättningarna för ytterligare förlängning bedöms som goda.

- Vi arbetar nu i nära dialog med Coop Logistik och är optimistiska att vi kommer kunna erbjuda en kostnadseffektiv och attraktiv lösning för Coops långsiktiga logistikbehov med bland annat ett automatiserat höglager. Även om Coop skulle besluta sig för att flytta verksamheten till Eskilstuna finns det i GreenHub Bro mycket goda förutsättningar att tillsammans med andra hyresgäster utveckla området till ett hållbart logistikcenter av högsta klass. Läget nära Stockholm, med egen järnvägsanslutning och en ny motorvägsanslutning från E18, är exceptionellt och hyrespotentialen i förhållande till befintlig hyresnivå är betydande, avslutar Ted Mattsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Nicander, verkställande direktör, 08-518 331 01 eller mikael.nicander@stendorren.se
Ted Mattsson, projektutvecklingschef, 072-388 19 25 eller ted.mattsson@stendorren.se

 

Bakgrund om Stendörrens hyresgäst Coop Logistik AB
Coop Logistik AB stödjer Coop-koncernen i lokal- och fastighetsfrågor till dagligverksamheten inom Coop samt den övriga kooperativa handeln i Sverige. I fastigheten Nygård 2:14 i Upplands-Bro hyr Coop totalt 128 632 m2, omfattande huvudsakligen lagerlokaler samt kontor. Fastigheten har sedan den byggdes på 1970-talet utgjort Coops svenska huvudlager för kolonialvaror och fungerar som ett nav i företagets logistiknät. Coop Logistik AB är idag Stendörrens största hyresgäst och står för cirka 9 % av bolagets hyresintäkter. Hyresavtalet för innevarande hyresperiod löper ut 2022-12-31.

 

 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

 

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/