Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Mikael Nicander ny verkställande direktör för Stendörren

10:16 / 29 January 2019 Stendörren Press release

Styrelsen i Stendörren Fastigheter AB (publ) har utsett Mikael Nicander till ny verkställande direktör för Stendörren Fastigheter AB.

Mikael Nicander kommer närmast från en position som vice VD för Kvalitena och har tidigare varit styrelseledamot i Stendörren. Mikael har över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom fastighetsbranschen, bland annat som verkställande direktör för Lantmännen Fastigheter och fastighetschef på Drott och DHL Express. Mikael har en bygg- och fastighetsingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan.

"Stendörren har vuxit snabbt de senaste åren, bland annat med flera förvärv och en notering på huvudlistan. Nu är det en ny fas för Stendörren och jag har har bestämt mig för att gå vidare. Det är en lämplig tidpunkt att lämna över till en ny VD" säger Fredrik Brodin, VD på Stendörren.

"Fredrik Brodin har framgångsrikt byggt upp Stendörren, först på Kvalitena och därefter som VD för Stendörren och jag vill tacka Fredrik för hans tid och viktiga bidrag till Stendörrens framgång och önskar honom all lycka framöver", säger Seth Lieberman, Stendörrens styrelseordförande och fortsätter:

"Det är mycket glädjande att vi kan hälsa Mikael välkommen till bolaget. Mikael känner redan Stendörren väl och med sin gedigna erfarenhet från fastighetsbranschen kommer han att fortsätta att utveckla företaget."

"Stendörren är väl rustat för en kommande expansion och med en ny aktiv huvudägare i ryggen så ser jag fram emot att tillsammans med medarbetare och samarbetspartners att bygga vidare på Stendörrens framgångar", säger Mikael Nicander.

Mikael Nicander tillträder sin tjänst den 29 januari 2019.

För mer information, vänligen kontakta Seth Lieberman, styrelseordförande, +44 77 47 763777, eller seth.lieberman@stendorren.se (http://file:///C:/Users/heor/Downloads/seth.lieberman@stendorren.se)

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.15 den 29 januari 2019.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/