Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

15:16 / 27 June 2018 Stendörren Press release

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556825-4741 Stendörren Fastigheter AB
Instrument SE0006543344 B class shares
Innehavare SEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 862 182
Antal rösträtter 862 182
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-06-26
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 562 182
 - direkt innehavda rösträtter 1 562 182
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,54838 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,08392 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,08392 % 1 562 182
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,08392 % 1 562 182
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 562 182
 - andel av rösträtter 3,08392 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Nicoleta Gutanu
 - telefon +46852229610
 - mejl GroupComplianceControlRoom@seb.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/