Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren investerar 170 miljoner i två nya bilanläggningar till Hedin Bil och tecknar 12-åriga hyresavtal avseende 9 000 kvm i Bromma

14:00 / 7 May 2018 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren") har tecknat två 12-åriga hyresavtal med Hedin Mölndal Bil AB och Hedin Stockholm Bil AB ("Hedin Bill") avseende två nya bilanläggningar i fastigheten Båglampan 25 i Ulvsunda, Bromma. Stendörren förvärvade Båglampan 25 under försommaren 2017 och äger sedan tidigare även grannfastigheten Båglampan 35. Syftet med förvärvet var att utnyttja synergieffekterna mellan fastigheterna och genom fastighetsutveckling, tillskapa nya, moderna lokaler med hög kvalitét. Härigenom kan långa kundrelationer och långsiktiga kassaflöden erhållas.

Hedin Bil koncernen är en av Sveriges största återförsäljare av nya och begagnade bilar. Den nya anläggningen om ca 9 000 kvm kommer inrymma försäljnings- och verkstadslokaler för Ford och Opel och beräknas vara klar under sommaren 2019.

Stendörrens VD Fredrik Brodin kommenterar:

"Det är glädjande att se att vårt arbete med att förädla våra fastigheter i Ulvsunda till attraktiva och moderna lätt industri- och sällanköpslokaler börjar ge resultat. Vår målsättning är att skapa lokaler som ger liv och rörelse åt hela området. Därför är vi oerhört stolta över att Hedin Bil valt oss som hyresvärd för sitt nya sin nya anläggning i Bromma. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete."

Anderz Larqvist ,Hedin Mölndal Bil AB och Hedin Stockholm Bil AB, kommenterar:

"Med en strategisk placering i ett citynära läge med tillgång till goda allmänna kommunikationer och närhet till våra andra anläggningar i Mälardalen förstärker vi långsiktigt ytterligare vår närvaro i Stockholmsregionen. Vi är väldigt glada över att tillsammans med Stendörren fortsätta dialogen och utveckla en modern anläggning för vår verksamhet."

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.seeller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/