Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

10:24 / 27 December 2018 Stendörren Press release

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556825-4741 Stendörren Fastigheter AB
Instrument SE0006543344 A and B shares
Innehavare EQT Fund Management S.à r.l.
 
Före transaktionen
Antal aktier 7 356 799
Antal rösträtter 25 356 799
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-12-19
Gränsvärde för antal aktier 30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 10 972 562
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 28 972 562
Andel
 - aktier 38,9711 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 57,19513 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 57,19513 % 10 972 562
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 57,19513 % 10 972 562
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Goldcup 17730 AB
 - antal rösträtter 28 972 562
 - andel av rösträtter 57,19513 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 28 972 562
 - andel av rösträtter 57,19513 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Joshua Stone Nicholas Curwen
 - telefon +352 26 73 26
 - mejl eqtrealestate@eqtfunds.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/