Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

17:51 / 13 December 2018 Stendörren Press release

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556825-4741 Stendörren Fastigheter AB
Instrument SE0006543344 Aktie serie A och B
Innehavare Förvaltnings AB Hummelbosholm
 
Före transaktionen
Antal aktier 600 000
Antal rösträtter 5 100 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2018-12-13
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 0
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 2,18 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johan Thorell
 - telefon 0763944474
 - mejl johan@gryningskust.se
 
Kommentar
Affären har genomförts idag genom delivery versus payment
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/