Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

09:36 / 13 December 2018 Stendörren Press release

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556825-4741 Stendörren Fastigheter AB
Instrument SE0006543344 A and B shares
Innehavare EQT Fund Management S.a.r.l.
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-12-10
Gränsvärde för antal aktier 25 %
Gränsvärde för rösträtter 50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 7 356 799
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 25 356 799
Andel
 - aktier 26,12904 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 50,05721 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 50,05721 % 7 356 799
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 50,05721 % 7 356 799
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Goldcup 17730 AB
 - antal rösträtter 25 356 799
 - andel av rösträtter 50,05721 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 23 356 799
 - andel av rösträtter 50,05721 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Peter Veldman
 - telefon +352 26 73 26
 - mejl eqrealestate@eqtfunds.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/