Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Rättelse av kassaflödesanalysen i delårsrapport januari-september 2018

15:15 / 16 November 2018 Stendörren Press release

Pressmeddelande

16 november 2018

I den delårsrapport som Stendörren avlämnade idag, 16 november 2018, återfinns ett mindre fel på raden för "Betalda inkomstskatter" i kassaflödesanalysen (sidan 17 i delårsrapporten) där betalda inkomstskatter anges med ett positivt tal. Motsvarande fel med omvänt tecken påverkar raden för "Förändring av rörelseskulder". Således är nettot "Kassaflöde från den löpande verksamheten" opåverkat. Tryckfelet bedöms vara oväsentligt och påverkar inte övriga finansiella tabeller eller några nyckeltal i rapporten.

De rätta uppgifterna skall vara: "Betald inkomstskatt" jan-sep 2018: -33 miljoner kronor, jul-sep 2018: -23 miljoner kronor. Rätta uppgifter för "Förändring av rörelseskulder" jan-sep 2018: 18 miljoner kronor, jul-sep: -34 miljoner kronor.

En rättad version av delårsrapporten finns på www.stendorren.se

För mer information, vänligen kontakta: Magnus Sundell, CFO. Telefon 070-6027675, magnus.sundell@stendorren.se,eller Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se (fredrik.brodin@stendorren.se%20%20)ellerbesök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/