Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Stendörren Fastigheter förvärvar i Enköping

Stendörren Fastigheter AB (publ) har ingått avtal med en privat aktör om förvärv av fastigheten Enköping Stenvreten 7:60 i Stenvretens industriomr...

17:54 / 2 Jul Stendörren Press release

Ökat antal aktier och röster i Stendörren

Antalet aktier och röster i Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren") har ökat och uppgår från och med den 15 maj 2018 till 28 155 641, uppd...

12:00 / 9 Jun Stendörren Press release

Stendörren förvärvar i Enköping

Stendörren Fastigheter AB har ingått avtal med det av Exter Fastigheter AB och Cavig Fastigheter AB gemensamt ägda bolaget Romfast Holding 2 AB om...

16:10 / 16 Apr Stendörren Press release

Stendörren förvärvar i Eskilstuna

Stendörren Fastigheter har ingått avtal med Granlund Tools AB om förvärv av fastigheten Eskilstuna Vakten 15. Förvärvet skedde med tillträde per i...

16:04 / 16 Apr Stendörren Press release