Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren gör kompletteringsförvärv i Librobäck, Uppsala

07:00 / 27 March 2017 Stendörren Press release

Genom bolagsförvärv har Stendörren Fastigheter AB förvärvat fastigheten Uppsala, Librobäck 18:1 från Smartab, Hi-Tech Chemicals AB. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 24,5 miljoner kronor och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 33 miljoner kronor. Fastigheten är fullt uthyrd till Hi-Tech Chemicals AB på ett 12-årigt hyresavtal med en bashyra på 2,3 miljoner kronor per år. Fastigheten som totalt omfattar 6 800 kvadratmeter, är bebyggd med cirka 2000 kvadratmeter lokaler för lager eller lätt industri. Det finns även en byggrätt om ytterligare 2 000 kvadratmeter.

"Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i Librobäck, ett område där vi sedan tidigare äger fastigheter. Det 12-åriga hyresavtalet ger oss stabila kassaflöden och bra finansiering", säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

Nordier Property Advisors var säljarens rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.seeller besök www.stendorren.se

Om Stendörren

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/