Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren förvärvar i Haninge

07:00 / 21 November 2017 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB har ingått avtal med AT Mothållet AB att genom bolag förvärva fastigheten Haninge Söderbymalm 7:35 i  Handens industriområde till ett underliggande fastighetsvärde om 59 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 33 miljoner kronor. Tillträde sker den 1 december 2017.

Fastigheten är bebyggd med drygt 4 100 kvadratmeter lokaler för lager och lätt industri och är fullt uthyrd till bilskadeföretaget TKMB Bil AB på ett 10-årigt hyresavtal.

"Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Att tillhandahålla ändamålsenliga industrilokaler till företag som vill verka i Stockholmsområdet ligger helt i linje med Stendörrens affärsmodell." säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

"Vi kommer göra kompletteringsförvärv i detta område liksom vi gör i andra områden där Stendörren sedan tidigare är fastighetsägare." säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm.

Bellman & Partner AB var säljarens rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.seeller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/