Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren genomför sitt första förvärv i Nynäshamn

08:00 / 14 December 2016 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB har via bolagsaffär förvärvat fastigheten Nynäshamn, Kalvö 1:24 från säljaren Circle-K AB. Fastigheten omfattar totalt cirka 57 000 kvadratmeter med cirka 9 000 kvadratmeter fullt uthyrda verksamhetslokaler med ett centralt läge i Nynäshamns hamnområde. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 60 miljoner kronor och aktielikviden uppgår till 44 miljoner kronor.

Fredrik Brodin, VD kommenterar: "Denna fastighet ligger mycket bra belägen med sjökontakt och i närheten av Stockholms nya storhamn Norvik. Vi tror på en stark utveckling i Nynäshamn och vi är glada att få köpa vår första fastighet i kommunen".

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.seeller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2016 kl. 08.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/