Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren säljer i Haninge

15:30 / 24 November 2016 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB har idag träffat avtal om försäljning, via bolagsaffär, av fastigheterna Haninge Årsta 1:73 och 1:89, tillsammans omfattande byggklar mark med byggrätt om cirka 22 tusen kvadratmeter. Köpare är FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB som förvärvar byggrätten för att uppföra en produktionsanläggning där utveckling, blandning och paketering av smörjmedel för de nordiska marknaderna skall ske.

Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen är 42,5 miljoner kronor vilket är i linje med senaste marknadsvärdering och tillträde beräknas ske under december månad.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.seeller besök www.stendorren.se  

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016 kl. 15.30 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/