Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Stendörren säljer i Järfälla

Stendörren Fastigheter AB har via bolagsaffär sålt fastigheten Veddesta 2:76 till Fastighets AB Regio (gemensamägt av Sveafastigheter och tredje A...

08:00 / 19 Dec Stendörren Press release

Stendörren säljer i Haninge

Stendörren Fastigheter AB har idag träffat avtal om försäljning, via bolagsaffär, av fastigheterna Haninge Årsta 1:73 och 1:89, tillsammans omfatt...

15:30 / 24 Nov Stendörren Press release

Positivt planbesked för Stendörren i Botkyrka

Stendörren inkom i juni 2016 med ansökan till Botkyrka kommun om ändrad detaljplan avseende byggrätt tillhörande fastigheten Tegelbruket 1 i Botky...

12:55 / 26 Sep Stendörren Press release

Stendörren lämnar Katrineholm

I våras sålde Stendörren fastigheten Valla 16:1 i Katrineholm för 157 miljoner kronor efter att dessförinnan ha förlängt hyresavtalet. Nu säljer S...

15:10 / 5 Sep Stendörren Press release

Stendörren hyr ut drygt 2 000 kvadratmeter

Stendörren Fastigheter har tecknat hyresavtal med tre olika hyresgäster om totalt drygt 2 000 kvm. Den största uthyrningen är till SGA Försäljnings AB...

13:18 / 5 Sep Stendörren Press release

Stendörren utökar beståndet i Uppsala

Via bolagsaffär har Stendörren Fastigheter AB förvärvat fastigheterna Danmarks-Säby 14:2, beläget i Säby i södra Uppsala, samt Husbyborg 12:5 och ...

12:28 / 23 Jun Stendörren Press release

Stendörren förlänger viktigt hyresavtal i Flen

Stendörren Fastigheter förlänger hyresavtalet med nuvarande hyresgäst avseende fryslagret i fastigheten Flen Talja 1:36. I samband med förlängningen ...

00:30 / 17 May Stendörren Press release

Stendörren utökar sitt obligationslån

Stendörren Fastigheter AB (publ) har sedan februari 2015 ett treårigt obligationslån utestående med en total låneram om 750 miljoner kronor. Oblig...

08:00 / 28 Jan Stendörren Press release

Stendörren uppdaterar sin intjäningsförmåga

Stendörren Fastigheter AB (publ) genomförde och tillträdde under december 2015, enligt tidigare kommunikation, ett par förvärv som stärker bolagets lö...

09:29 / 20 Jan Stendörren Press release

Stendörren gör sitt första förvärv i Uppsala

Idag har Stendörren Fastigheter, genom bolagsförvärv från Framtidens Fastighetsbolag, förvärvat de fyra fullt uthyrda handelsfastigheterna Uppsala Bol...

15:22 / 14 Jan Stendörren Press release