Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Komplettering angående Stendörrens information till kapitalmarknaden

17:11 / 14 September 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Komplettering angående Stendörrens information till kapitalmarknaden

Som tidigare meddelats genomför Fredrik Brodin (VD) och Magnus Sundell (CFO)
under måndagen 14 september och tisdagen 15 september i två separata möten
presentationer av Stendörren Fastigheter. Delar av denna presentation
innehåller information som skall offentliggöras till hela aktiemarknaden.
Därför finns presentationen att ladda ned på bolaget hemsida under rubriken
”Finansiell information – Presentationer”. För underlättande av analys av
bolaget har följande information avseende bolagets bedömda långsiktiga
utdelningsförmåga på 12-månadersbasis specificerats i denna presentation: Den bedömda intjäningsförmågan på rullande 12 månadersbasis uppgår till ca 280
mkr i driftnetto (vilket kommunicerats tidigare). Efter avdrag om 25 mkr för
bedömda kostnader för central administration och cirka 101 miljoner i
finansnetto beräknas bolaget kunna prestera ett förvaltningsresultat om ca 154
mkr. Efter avsättning för schablonskatt om 22% skulle det resultera i en bedömd
nettovinst om 120 mkr. För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq
Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB
(www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se
www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/