Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörrens obligationer noterade på Nasdaq Stockholm

14:07 / 1 June 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörrens obligationer noterade på Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för Stendörren Fastigheter AB
(publ) (”Stendörren”) fattat beslut om notering av obligationer på Nasdaq
Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Stendörrens ansökan om upptagande till
handel och första dag för handel i obligationerna är idag, 1 juni 2015. Den 12 februari 2015 offentliggjorde Stendörren att bolaget emitterar ett icke
säkerställt obligationslån som löper över tre år med förfall i februari 2018.
Obligationslånet uppgår till 575 miljoner kronor och har emitterats inom ett
rambelopp om 750 miljoner kronor. Obligationslånet löper med en rörlig kupong
om 3M STIBOR + 500 punkter. Den 26 maj 2015 offentliggjorde Stendörren ett
prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq
Stockholm av obligationerna. Nasdaq Stockholm har godkänt Stendörrens ansökan
om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, 1
juni 2015. 

Prospektet avseende obligationerna finns tillgängligt på Stendörrens hemsida,
www.stendorren.se. Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1
juni 2015 klockan 09.00. För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 08-121 317 01, 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se 

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq
Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB
(www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se
www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/