Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren förvärvar i Botkyrka och Järfälla

15:37 / 3 June 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren förvärvar i Botkyrka och Järfälla

Stendörren Fastigheter AB (publ) har, i två separata transaktioner och via
bolagsaffärer, tillträtt nedanstående två fastigheter i Botkyrka och Järfälla
om totalt cirka 5 500 kvadratmeter lokaler för lätt industri. I den ena
transaktionen var SveaNor Fastigheter säljare och i den andra transaktionen var
MSA Fastigheter AB säljare. Det samlade förvärvsvärdet i dessa transaktioner
var 119 miljoner kronor.   -- Botkyrka Tullinge 19:653
  -- Järfälla Veddesta 2:54
För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq
Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB
(www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se
www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/