Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren förvärvar byggklar mark i Brunna-Bro industriområde

09:47 / 30 June 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren förvärvar byggklar mark i Brunna-Bro industriområde

Stendörren Fastigheter har förvärvat fastigheterna Viby 19:50 och 19:69 i
Upplands-Bro kommun för 12 mkr. Fastigheterna har en sammanlagt byggrätt för
industriändamål om cirka 10.000 kvadratmeter. Stendörren Fastigheter har även
förvärvat fastigheten Rosenfors 3:1 i Eskilstuna för 4,5 mkr. Bägge affärerna
kompletterar Stendörrens befintliga fastighetsbestånd på respektive ort. 


För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se 


Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq
Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB
(www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se
www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/