Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter säljer i Håbo

16:00 / 8 May 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren Fastigheter säljer i Håbo

Stendörren Fastigheter har idag, via bolagsaffär, till Vacse AB sålt
fastigheten Håbo Rölunda 1:6 för ett överenskommet fastighetsvärde om 87
miljoner kronor. Stendörren Fastigheter säljer fastigheten efter en kort
innehavstid då den inte bedöms vara långsiktigt strategisk för Bolaget.
Försäljningspriset överstiger anskaffningsvärdet med 13 %. 
För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North, Nasdaq Stockholm
(Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För
mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/