Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter nyanställer, skapar förutsättningar för utökad kapitalbas och undersöker möjligheten för notering på huvudlistan

20:42 / 21 May 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren Fastigheter nyanställer, skapar förutsättningar för utökad
kapitalbas och undersöker möjligheten för notering på huvudlistan

Stendörren Fastigheter stärker sin organisation och nyanställer. Till
uthyrningschef har Maria Maslik rekryterats, som närmast kommer från Savills
där hon arbetat med uthyrningsfrågor. Maria kommer att ingå i bolagets
ledningsgrupp. Förvaltningsorganisationen förstärks med två erfarna förvaltare.
Mats Gunnarsson, närmast från Sofieberg och Erik Grass från Profi Fastigheter. ”Att vi nyanställer och bygger en stark förvaltningsorganisation är nödvändigt
med tanke på den expansion vi haft men även strategiskt för vår framtida
expansion. Att vi dessutom lyckats rekrytera erfarna medarbetare som på ett
mycket positivt sätt kompletterar vår befintliga organisation är väldigt
glädjande” säger Stendörren Fastigheters VD Fredrik Brodin. Utöver dessa rekryteringar pågår en rekryteringsprocess efter en erfaren
ekonomichef. För att möjliggöra utgivande av preferensaktier på marknadsmässiga villkor
kommer vissa mindre justeringar i Bolagets bolagsordning behöva genomföras. Av
detta skäl avser bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma. Stendörren Fastigheters styrelse har vidare beslutat att undersöka
möjligheterna för en   notering av bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholms
huvudlista. Bolagets B-aktie är idag noterad på Nasdaq Stockholm First North
Premier och en notering på huvudlistan beräknas kunna vara genomförd under
2016. ”Att noteras på börsens huvudlista innebär möjligheten för Stendörren
Fastigheter att få en bredare ägarkrets och därmed skapa ännu bättre
förutsättningar för bolagets fortsatta tillväxt” säger Stendörrens CFO Magnus
Sundell. 


För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq
Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB
(www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se
www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/