Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter noteras på First North Premier

13:40 / 7 May 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren Fastigheter noteras på First North Premier

Stendörren Fastigheter AB (publ) har godkänts för handel på Nasdaq First North
Premier från den 7 maj, 2015. Stendörren Fastigheter kommer fortfarande att
handlas med samma kortnamn, ISIN-kod och Orderboks-ID. 
För ytterligare information kontakta

Nasdaq Global Corporate Group på +46 8 405 60 00, eller Fredrik Brodin,
verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller
besök www.stendorren.se 

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North, Nasdaq Stockholm
(Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För
mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/