Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Styrelsen i Stendörren Fastigheter har beslutat att återta sitt förslag om emission av teckningsoptioner

11:29 / 30 April 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Styrelsen i Stendörren Fastigheter har beslutat att återta sitt förslag om
emission av teckningsoptioner

Styrelsen har beslutat att återta sitt förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner enligt punkt 12 i den förslagna dagordningen till årsstämman.
Styrelsen föreslår således att stämman beslutar att avfärda beslut om emission
av teckningsoptioner från agendan vid årsstämman och kommer med anledning därav
inte att presentera något fullständigt beslutsförslag inför årsstämman. Anledningen till styreslens beslut är att styrelsen vill utreda
förutsättningarna för incitamentsprogrammet vidare innan styrelsen pressenterar
ett fullständigt beslutsförslag för stämman att ta ställning till. Styrelsen
avser att utreda förutsättningarna vidare och att därefter eventuellt återkomma
med nytt förslag inför kommande bolagstämma. 
För ytterligare information kontakta

Seth Lieberman, styrelsens ordförande. Telefon 08-121 317 00,
seth.lieberman@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North, Nasdaq Stockholm
(Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För
mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/