Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren fullbordar ytterligare fastighetsförvärv genom nyemission

08:30 / 1 April 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren fullbordar ytterligare fastighetsförvärv genom nyemissionDen 31 mars 2015 fullbordades nedanstående förvärv via nyemission av totalt 1
350 000 B-aktier, vilka emitterats i enlighet med det bemyndigande som gavs
styrelsen i Stendörren Fastigheter AB (publ) vid extra bolagstämma per 5
november 2014 (enligt tidigare pressmeddelande). Från I & U Fastigheter AB förvärvas, genom bolagsaffärer, följande tomträtter
och fastighet med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 200 miljoner
kronor och en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 31 000 kvm lokaler för kontor
och lätt industri:   -- Tomträtterna Stockholm Gräddö 2 och Gräddö 4,
  -- Tomträtterna Stockholm Stenkärven 4 och Stenkärven 5
  -- Fastigheten Stockholm Korsräven 1,Efter att de nyemitterade aktierna registrerats i Euroclearsystemet är det
totala antalet utestående B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ) 25 049
986 st. 


För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North, Nasdaq Stockholm
(Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För
mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/