Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter publicerar årsredovisning och bedömd intjäningsförmåga

08:00 / 24 April 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren Fastigheter publicerar årsredovisning och bedömd intjäningsförmåga

Stendörren Fastigheters årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på
bolagets hemsida, www.stendorren.se. 


I årsredovisningen redogörs på sidan 24 för bolagets bedömda intjäningsförmåga per 31 mars 2015: 

”Stendörren Fastigheter har under det första kvartalet 2015 tillträtt totalt 36
stycken fastigheter och tomträtter, omfattande cirka 254 000 kvadratmeter
uthyrbar yta och med ett samlat förvärvsvärde om cirka 1 877 miljoner kronor.
Efter dessa tillträden omfattade fastighetsportföljen per 31 mars 2015 totalt
67 fastigheter och tomträtter med en total uthyrbar yta om drygt 528 000
kvadratmeter. Det totala bedömda hyresvärdet vid full uthyrning uppgår per
detta datum till cirka 414 miljoner kronor och den ekonomiska vakansen till
cirka 41 miljoner kronor (uttryckt i årshyra). Den bedömda årliga
driftkostnaden uppgår till drygt 100 miljoner kronor (exklusive central
administration) och driftnettot bedöms således till cirka 270 miljoner kronor
på årsbasis.” [1] 


För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North, Nasdaq Stockholm
(Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För
mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se 
[1] Detta är inte en prognos om förväntat utfall utan Bolagets bedömning av
löpande intjäningsförmåga på årsbasis per 31 mars 2015.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/