Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren fullbordar ytterligare fastighetsförvärv via nyemission

07:30 / 3 March 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren fullbordar ytterligare fastighetsförvärv via nyemission

Den 2 mars 2015, fullbordades, genom bolagsaffärer, nedanstående förvärv via
nyemission av totalt 960 000 B-aktier, vilka emitterats i enlighet med det
bemyndigande som gavs styrelsen i Stendörren Fastigheter AB (publ) vid extra
bolagstämma per 5 november 2014 (enligt tidigare pressmeddelande). Enköpings kommun:

  -- Centrum 26:7
  -- Sankt Ilian 23:4
  -- Stenvreten 6:1
  -- Stenvreten 7:51
  -- Stenvreten 7:87
  -- Stenvreten 8:37Strängnäs kommun:

  -- Strängnäs 2:34Dessa fastigheter omfattar sammantaget en uthyrningsbar yta om ca 33 445 kvm
lättindustri och kontorslokaler. 


Säljarna, Lantmännen Fastigheter (genom Vassen Fastigheter AB) och Lennart
Schönning (genom Property Dynamics AB), säljer i denna affär det till lika
delar samägda bolaget Lantholmen Fastigheter AB, vilket i sin tur äger ett
antal fastighetsägande aktiebolag. Köpare och säljare är överens om att inte
kommentera fastighetsvärden i dessa transaktioner. Efter att dessa aktier registrerats i Euroclearsystemet är det totala antalet
utestående  B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ) 18 684 986 st. 
För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lättindustri. Stendörren är noterat på First North, Nasdaq Stockholm
(Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/