Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren fullbordar ytterligare fastighetsförvärv genom nyemissioner

09:18 / 20 March 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren fullbordar ytterligare fastighetsförvärv genom nyemissioner

Den 19 mars 2015 fullbordades, i två separata transaktioner, nedanstående
förvärv via nyemission av totalt 515 000 B-aktier, vilka emitterats i enlighet
med det bemyndigande som gavs styrelsen i Stendörren Fastigheter AB (publ) vid
extra bolagstämma per 5 november 2014 (enligt tidigare pressmeddelande).
Säljare och köpare i båda transaktionerna är överens om att inte kommentera
överenskommet fastighetsvärde. Från SPG Kilen AS förvärvas, genom bolagsaffärer, följande fastigheter vilka
sammantaget omfattar en uthyrningsbar yta om ca 49 500 kvm lättindustrilokaler:   -- Eskilstuna Grönsta 2:55
  -- Eskilstuna Kälby 1:55, och
  -- tomträtten till fastigheten Stockholm Hällsätra 1Från JML-System AB förvärvas, genom bolagsaffär, följande fastighet med en
uthyrningsbar yta om ca 1 100 kvm lättindustrilokaler:   -- Enköping Stenvreten 7:94Efter att de nyemitterade aktierna registrerats i Euroclearsystemet är det
totala antalet utestående B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ) 22 099
986 st. 


För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North, Nasdaq Stockholm
(Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För
mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/