Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren fullbordar fastighetsförvärv genom nyemission

17:12 / 20 February 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren fullbordar fastighetsförvärv genom nyemission

Stendörren fullbordar fastighetsförvärv genom nyemission

Stockholm, 2015-02-20Idag, 20 februari 2015, fullbordades, genom bolagsaffärer, nedanstående förvärv
via nyemission av totalt 1 200 000 B-aktier, vilka emitterats i enlighet med
det bemyndigande som gavs styrelsen i Stendörren Fastigheter AB (publ) vid
extra bolagstämma per 5 november 2014 (enligt tidigare pressmeddelande).   -- Fastigheten Skrubba 1:2 i Stockholm, omfattande 3 360 kvm
  -- Fastigheten Varvet 1 i Botkyrka om 13 148 kvm
  -- Fastigheten Sicklaön 107:3 i Nacka omfattande 14 919 kvm
  -- Fastigheten Sotaren 1 i Täby omfattande 9 785 kvm
  -- Tomträtten Flygeleven 2 i Stockholm omfattande 10 597 kvm
Säljaren, Sofieberg Invest AB,  och köpare är överens om att inte kommentera
fastighetsvärden i dessa transaktioner. Efter att dessa aktier registrerats i Euroclearsystemet är det totala antalet
utestående  B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ) 17 724 986 st. 
För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager- och lätta industrifastigheter. Stendörren är noterat på First North
(Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/