Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren förvärvar i Botkyrka

15:50 / 22 December 2015 Stendörren Press release

Idag har Stendörren Fastigheter, genom bolagsförvärv från Niam, förvärvat och tillträtt fastigheten Botkyrka Tegelbruket 1. Fastigheten omfattar cirka 22 000 kvadratmeter uthyrbar yta för handel. Fastigheten är fulluthyrd till 3 hyresgäster på nytecknade hyresavtal med en genomsnittlig löptid om 10 år. På fastigheten finns även en byggrätt om 50 000 kvadratmeter BTA för handel eller lätt industri ändamål. Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen är 119,6 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/