Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren fullbordar fastighetsförvärv genom nyemission

17:49 / 7 January 2015 Stendörren Press release

Idag, 7 januari 2015, fullbordades nedanstående förvärv via nyemission av totalt 425.000 B-aktier, vilka emitterats i enlighet med det bemyndigande som gavs styrelsen i Stendörren Fastigheter AB (publ) vid extra bolagstämma per 5 november 2014 (enligt tidigare pressmeddelande).

 

  • Förvärv (via bolagsaffär) av fastigheten Storvreten 7:70 i Enköping, knappt 2.000 kvm lätt industri/lager samt kontor. Säljare Larsson Holding i Enköping AB.
  • Förvärv (via bolagsaffär) av fastigheten Flen Talja 1:36, ca 13.000 kvm lätt industri/lager. Säljare SPG Nyflen AS (Norge)
  • Förvärv (via bolagsaffär) av fastigheten Stenvreten 6:17 i Enköping (som tidigare pressmeddelats) avseende 42.000 kvm mark
     

Säljare och köpare är överens om att inte kommentera fastighetsvärden i dessa transaktioner.

 

Efter att dessa aktier idag registrerats i Euroclearsystemet är det totala antalet utestående B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ) 16.369.986 st.
 

 

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665

 

 

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager- och lätta industrifastigheter. Stendörren är noterat på First North (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).

         Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665

Show as PDF

Show original from Nasdaq Stockholm

 Nasdaq Stockholm

This information was distributed by Nasdaq Stockholm http://www.nasdaqomx.com/