Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

CORRECTION: Stendörren förvärvar i Västerås

15:35 / 8 January 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

CORRECTION: Stendörren förvärvar i VästeråsStendörren Fastigheter AB (publ) har genom bolagsaffär förvärvat fastigheten
Rapsbaggen 3 i Västerås. Fastigheten omfattar ca 7.500 kvm lätt industri &
lagerytor. Säljare i affären är Lars Edvardsson AB och i samband med denna
affär emitterade Stendörren 155.000 aktier av serie B som dellikvid jämte
kontanta medel. 


Säljare och köpare är överens om att inte kommentera fastighetsvärden i denna
transaktion. Efter att dessa aktier idag registrerats i Euroclearsystemet är det totala
antalet utestående B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ) 16.524.986 st. 
För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager- och lätta industrifastigheter. Stendörren är noterat på First North
(Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/