Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

09:53 / 12 December 2014 Stendörren Press release

Vid den extra bolagsstämman i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) den 5 november 2014 beslutades om att genomföra sammanläggning av aktier. Sammanläggningen innebär att fyra aktier sammanläggs till en aktie. Den extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken har fastställts till onsdagen den 17 december 2014. Sista dag för handel före sammanläggningen infaller måndagen den 15 december 2014 och första dag för handel efter sammanläggningen infaller tisdagen den 16 december 2014.

För genomförandet av sammanläggningen har en av ägarna, Kvalitena AB, förbundit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med fyra, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att innehavet skall bli jämnt delbart med fyra. Tillskjutande av aktier kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare.

Antal aktier i Stendörren kommer efter sammanläggningen att uppgå till 18 444 986 fördelat på 2 500 000 aktier av serie A och 15 944 986 av serie B.

Tidsplan för sammanläggningen av aktier:

· 15 december 2014 Sista dag för handel före sammanläggning.

· 16 december 2014 Första dag för handel efter sammanläggning.
Återspeglas i ny aktiekurs.

· 17 december 2014 Avstämningsdag för sammanläggning.

· 18 december 2014 Det nya antalet aktier är registrerat i Euroclearsystemet

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 08-121 317 00

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager- och lätta industrifastigheter. Stendörren är noterat på First North (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).