Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Valberedningens ledamöter har utsetts inför SinterCast årsstämma 2024

15:40 / 21 September 2023 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

[Stockholm, 21 september 2023] – Enligt beslut taget på årsstämman 2023, ska valberedningen för SinterCast bestå av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av representanter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande delta såsom adjungerad utan rösträtt.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarinformation per den 31 augusti 2023. Ulf Stenbeck är valberedningens ordförande. Valberedningens övriga ledamöter är Einar Ahlström, Torbjörn Gustafsson och David Walton, fondförvaltare på Canaccord Genuity Wealth Management. Även Robert Dover, styrelseordförande för SinterCast, ingår i valberedningen såsom adjungerad. Per den 31 augusti 2023 uppgick valberedningens andel av aktierna i SinterCast till 24,6 %.

Inför årsstämman 2024 kommer valberedningen ta fram förslag gällande årsstämmans ordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelseledamöters ersättning, revisor, revisors arvode och, om nödvändigt, förslag gällande tillägg till valberedningens nuvarande instruktion. De aktieägare som önskar inkomma med förslag till valberedningen, gör så genom att skicka ett mejl till: nomination.committee@sintercast.com, före eller under 2 april 2024.

Årsstämman 2024 kommer att hållas den 21 maj 2024, kl. 15.00, i Stockholm.

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/