Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast sätter nytt produktionsrekord i augusti

13:15 / 5 September 2023 SinterCast Press release

Potentiell besparing av CO2-utsläpp på mer än en miljon ton

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

  • Rekordproduktion i augusti: 4,3 miljoner motorekvivalenter
  • Serieproduktionen upp 11 % under juli-augusti jämfört med samma period föregående år
  • Leveranser av förbrukningsmaterial upp 73 % under juli-augusti jämfört med samma period föregående år.

[Stockholm, 5 september 2023] – Serieproduktionen uppräknat till årstakt ökade under augusti med 16 % jämfört med samma period föregående år och satte därmed ett nytt rekord på 4,3 miljoner motorekvivalenter. Det nya månadsrekordet överträffade det som sattes i juni, på 4,1 miljoner motorekvivalenter. Trots nedstängningar under semesterperioden juli och början av augusti hos några av våra viktigaste kunder, förblev efterfrågan hög under hela sommaren. Juli och augusti sammantaget, gav en produktionsökning med 11 % jämfört med samma period föregående år vilket innebär en stark inledning på det andra halvåret.

Volymen under augusti motsvarar produktion av cirka 100 000 fordon, varav fler än 90 % är tunga fordon, pickuper och entreprenadmaskiner. Användning av SinterCast-CGI inom dessa områden innebär förbättrad bränsleeffektivitet och minskade CO2-utsläpp. Produktionen under augusti kommer i slutändan ha bidragit till en besparing av mer än en miljon ton CO2, under fordonets livslängd.

Det andra halvårets leveranser av förbrukningsmaterial inleddes också starkt, genom att juli och augusti ökade med 73 % jämfört med samma period föregående år. Under det första kvartalet minskade leveranserna av förbrukningsmaterial med 32 % jämfört med samma period föregående år, då stora kunder minskade lagernivåerna, som en följd av normaliserade globala försörjningskedjor. Dock har den senare tidens stora efterfrågan gjort att volymen under januari-augusti 2023 nu är 3 % större än motsvarande period 2022. Totalt 127 300 provtagningskoppar har levererats under perioden, varav juli-augusti svarade för 44 700.

”Efter att ha nått milstolpen fyra miljoner motorekvivalenter i juni, är jag mycket glad att vi lyckas sätta ett nytt rekord i augusti. Med ett produktionssnitt på fyra miljoner motorekvivalenter under de senaste fyra månaderna – sommarnedstängningar inräknade – har vi tydligt etablerat fyra miljoner som ny normalnivå” säger Dr Steve Dawson, vd och koncernchef för SinterCast. ”Med den starka volymen under juli och augusti är vi förvissade om att vi kommer förlänga sviten till tio kvartal i följd med ökad produktion, jämfört med samma kvartal i föregående perioder. Vi är också förvissade om att ett nytt produktionsrekord kommer att sättas det tredje kvartalet - med fyra veckor kvar är det bara en fråga om hur högt.”

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 5 september 2023 kl. 13:15 CET

END

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/